Ì.

Có những ngày mình chây ì và xuống cấp cực độ.

Hôm nay là một ví dụ. Mặt không thèm rửa. Quần áo không thèm thay. Không muốn làm bất-cứ-việc-gì hết!

Mới ngày hôm qua vẫn còn giữa cơn lũ hăng hái, là chuỗi ngày thức đến 12h chưa xong việc vẫn còn tiếc. Muộn đến mấy cũng vẫn phải uống hết bình nước, rồi hoàn tất thủ tục chăm da, và còn đọc thêm sách.

Giữa chuỗi ngày năng suất khựng lại một dấu chấm chây ì. Dấu chấm nặng trình trịch bẩy không đi lay không chuyển. Kiểu gì thì kiểu nó cũng phải ở đó, và chính lúc đấy, không khác được.

Vậy đấy, chỉ muốn nói là ngay bây giờ mình đang thật là lười 😥


 

Published by ngthdun

Aquarius²

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: