42

42 là cân nặng của mình. Ý nghĩa của con số này là mình thực sự rất gầy.

Mình từng rất tự hào với thể trạng của mình. Gầy và mỏng manh. Chân nhỏ, eo bé tí, xương quai xanh lộ rõ mồn một. Cảm giác chỉ một cơn gió nhẹ qua thôi là có thể tà tà bay lên vậy :))

Nhưng mình đã phải nghĩ lại. Chuyện là, tháng trước mình đăng ký một lớp học nhảy. Vâng nhảy, hẳn là sexy dance luôn.

Và ngay ngày đầu tiên đi tập trong một phòng được bao quanh bởi gương, tức là nhìn hướng nào cũng có thể thấy mình, mình mới nhận ra một điều: Gầy không xinh, thậm chí rất xấu! Nhìn mình ốm yếu, ăn mặc rộng thùng thình không ra làm sao. 

Bốn bức tường gương làm cái gầy xấu xí không làm sao mà giấu được. Lúc thấy bản thân mình trong gương rất khó chịu. Giống như có người tự nhiên lôi mình ra một chỗ và đem mọi lỗi lầm xưa cũ của mình bày ra rồi đay nghiến vậy. 

Dù mình nhớ bài rất nhanh, nhưng cuối cùng mình cũng phải nghỉ vì không thể chịu nổi việc thấy mình gầy thật gầy trong lớp học nhảy nữa.


Sau đợt đó, mỗi lần đi mua đồ, nhìn vào gương mình đều không còn thấy được sự xinh đẹp của việc gầy nữa.

Published by ngthdun

Aquarius²

One thought on “42

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: