Bài học cuộc đời

Bài học nào cũng phải trả giá. Và trả giá nào cũng là bài học (dù mình có nhận ra hay không).

Lần 1 chưa học được thì sẽ phải học lại lần 2. Những thứ phải học đi học lại đều là do mình chưa học đủ – những bài học cuộc đời, tức là phải học cả đời.

Một cách vận hành thực sự hay ho của vũ trụ. Chuyện xảy ra vì nó cần xảy ra, vào chính lúc nó nên xảy ra. Vấn đề tới vào chính lúc nó cần phải tới, để dạy cho mình những bài học mình cần phải học.

Có đôi chút chao đảo, vì mình còn trẻ và non nớt. Dù mình muốn nói là mình hiểu, mình sẵn sàng cho ngầu thì sự thật cũng không hoàn toàn thế. Nhưng mình chấp nhận. Chấp nhận cả việc mình còn non trẻ chưa va vấp, cả chuyện phía trước mình sẽ còn nhiều điều phải trả giá để học.

Vì thế mình cho phép bản thân được cảm thấy thanh thản mỗi lần sml. Đó không phải lỗi của ai cả. Đó chỉ là vũ trụ muốn dành thời gian dặn dò và hướng dẫn mình thôi. Tự chúc bản thân sẽ chân cứng đá mềm để học được nhiều hơn, nhanh hơn, sớm hơn. Cám ơn tất cả mọi người đã giúp mình trưởng thành.

Khi mình cần học bài học mới, thì tức là mình đã đứng ở một vị trí khác so với ngày hôm qua rồi, đúng không?

Published by ngthdun

Aquarius²

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: