Toại nguyện

Mình không hay đưa ra quyết định đúng. Đúng hơn là cách mình đưa ra quyết định quá là dở hơi và lằng nhằng. Nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Mỗi ngày một chút, lật đi lật lại. Không quyết được, lại đem cất đi. Như vậy mãi tưởng không kết thúc được thì đùng cái lại lựa chọn theo cảm xúc. Sau đó mới tệ. Mình thường hối hận. Tiếc. Giá như. Giá mà. Dù mình chọn cái gì, thì phân đoạn “giá mà…” ấy lúc nào cùng có. Một đứa tham lam, cuối cùng không bao giờ được toại nguyện yên ổn.

Nên học cách bước qua thay vì nhìn lại. Dù sao cũng là chuyện phía sau lưng. Có trăm lần ngoái lại, thì cũng không thay đổi được.

Có khi mình đã bỏ qua thật nhiều màu tím màu hồng, chỉ vì mải ngoái nhìn màu vàng của người khác. Ngớ ngẩn biết bao 🙂

P/s: nói tạm biệt rồi nhưng vẫn không cam lòng. Anw,

best wishes for you, my friend.

Published by ngthdun

Aquarius²

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: