Những vấn đề anh chỉ cho em

Giờ nó vận vào em luôn rồi ạ ‘ ‘

Nhưng qua bao nhiêu lâu thì em cũng học được một điều. Đấy là rồi mọi thứ sẽ ổn. Miễn là mình bình tĩnh bình tĩnh và mong muốn vượt qua.

Phong độ có thể chưa ổn định. Nhưng chắc chắn là sẽ lớn lên mỗi ngày. It’s better late than never.

 

 

Published by ngthdun

Aquarius²

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: