when i said i love working, i truly meant it

Khi mình nói “Em yêu công việc”, thì mình thực sự có ý như thế/

Trong mối quan hệ với công việc, mình trải nghiệm nhiều cảm xúc hơn bất kì mối quan hệ nào khác mình từng có.

Đủ mọi thứ buồn vui,

lên xuống,

mệt mỏi dang dở hay thanh thản hoàn thành

hi vọng và thất vọng

thời điểm đỉnh cao và những ngày trì trệ

Niềm vui khi thất bại.

Trong công việc, mình chấp nhận bản thân như những gì mình vốn là.

Đôi lúc ngu ngốc.

Tự kiêu.

Dè dặt.

Sôi nổi.

Chủ động.

Cứng đầu.

But always a hard-working one.

Published by ngthdun

Aquarius²

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: