Không nên hỏi những gì?

Mình đã đi làm gần 6 năm. Đã từng hỏi và được hỏi rất nhiều câu.

Nếu thật sự cần dành lời khuyên cho ai đó về việc nên hỏi/ không nên hỏi gì trong công việc, thì lời khuyên của mình là:

  • Nên hỏi – dù là một câu ngu ngốc – nhưng đừng bao giờ hỏi cùng một câu ngu ngốc đến lần thứ hai.
  • Cho mình cơ hội suy nghĩ trước khi hỏi. Đây là vừa là tôn trọng thời gian của người khác, vừa là tôn trọng cơ hội trưởng thành của chính mình.
  • Nếu bạn thật sự đang đi đúng hướng trong sự nghiệp của mình, số lượng câu hỏi mà người khác có thể trả lời cho bạn sẽ càng ngày càng ít đi. Sẽ đến lúc không ai có đủ khả năng giúp bạn nữa và bạn nên đảm bảo rằng lúc đó mình có thể tự xoay xở một mình. (Chứ không phải ngồi panic như mình 🙂
  • Mỗi người có một góc nhìn khác nhau và nắm giữ những thông tin khác nhau. Có thể người khác giỏi chuyên môn hơn mình, nhưng không sâu sát để hiểu vấn đề bằng mình. Hỏi để có thêm góc nhìn và hướng tư duy, đừng trông đợi chỉ một câu trả lời chính xác.

Cách đặt một câu hỏi thông minh: Tóm tắt vấn đề, đưa ra các giả thuyết và giải pháp mà mình nghĩ ra được, sau đó xin ý kiến về cách tư duy của mình. Ở vị trí người hỏi, mình rèn được khả năng tư duy của bản thân (ban đầu có thể hơi phèn nhưng dần dần sẽ khá lên được). Ở vị trí người được hỏi, mình cảm thấy thời gian của mình được tôn trọng và sẽ muốn trả lời câu hỏi của bạn hơn.

Trong một thời gian dài mình đã hỏi những câu ngu ngốc, và nhiệt tình trả lời cả những câu ngu ngốc. Cái thứ hai gây hại hơn nhiều. Hiện tại mình đã tỉnh ra và cũng lười nên chỉ muốn dành thời gian cho những vấn đề thật sự thôi, bai.

Published by ngthdun

Aquarius²

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: